T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan
Barış HAN
(Mimar) 

Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Fatih ELCİL
(Sanat Tarihçisi)
  
Üye
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT
(Arkeolog)
 
 
Üye
Mergül KOTİL
(Mimar)

Üye
Mehmet DEMİRÖZ
(Şehir Plancısı)

Üye
Taner DEMİR
(Hukukçu)