T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ÜYELERİ

 

BAŞKAN

Ahmet KAYA

(Şehir Plancısı)

BAŞKAN YARDIMCISI

Ali Rıza EMRE

(Mimar)

ÜYE

Engin BİNOĞUL

(Mimar)

ÜYE

Prof. Dr. Sedat BAYRAKAL

(Sanat Tarihçisi)

ÜYE

Prof. Dr. Y. Çağatay SEÇKİN

(Mimar)

ÜYE

Av. Sabahaddin ÖZKAN

(Avukat) 

 ÜYE

 İslam ERDOĞAN

(Arkeolog)