T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstanbul II. Nolu K.T.V.K.K Sit Alanları

 

 

1.

Eyüp – Kentsel Sit Alanı

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek  Kurulu’nun 15.01.1977 gün ve 9591 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

2.

Beyoğlu – Ok Meydanı Bölgesi Tarihi Sit Alanı

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek  Kurulu’nun 10.01.1976 gün ve 8885 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

3.

Beyoğlu - Perşembe Pazarı Bölgesi Kentsel Sit Alanı

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 05.02.1992 gün ve 3418 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı

4.

Beyoğlu - Kentsel Sit Alanı

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı

5.

Beyoğlu –Tersaneler Bölgesi Tarihi Sit Alanı

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 22.03.1995 gün ve 6482 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

6.

Kağıthane– Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 06.09.2006 gün ve 526 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

7.

Şişli –Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.04.2007 gün ve 959 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

 8. Şişli - Tarihi Sit Alanı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Lurulunun 13.02.1976 tarih ve 8913 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı