T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstatistiki Bilgiler

Haziran 2010 itibariyle;

Arşivimizde toplam 6512 adet dosya bulunmaktadır.

Alınan toplam karar sayısı 4520 dir.

Gerçekleştirilen toplam toplantı sayısı 386 dir.

İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından

2005 yılında 994 karar

2006 yılında 946 karar

2007 yılında 601 karar

2008 yılında 653 karar

2009 yılında 678 karar

2010 yılı ilk 7 ayında 473 karar alınmıştır.