T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

Başkan 
Prof. Dr. Nazlı Ferah AKINCI
Mimar

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ
Arkeolog
 
Üyeler
Prof. Dr. Sare SAHİL
Mimar

Dr. Öğr. Üyesi Selman CAN
Sanat Tarihçisi

Erdal UZUNER
Şehir Plancısı

Ömer Faruk KALAYCI
Avukat

Ahmet SELBESOĞLU
Mimar

Fatih YAVUZ
İBB Temsilcisi

Ahmet AYYILDIZ
Fatih Belediye Temsilcisi