T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak- Ağustos Kararları

  
    2010 Yılının ilk sekiz ayında Kurulumuz tarafından 587 adet karar alınmış ve bu kararların ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile başvuru sahiplerine dağıtımları yapılmıştır.