T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Sit Alanları

FATİH
 
 
 - Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit 
Alanı 
      İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.07.1995   tarih  ve  6848 sayılı kararıyla ilan edilmiştir.
 
 
 
 
 - Tarihi Yarımada Kentsel-Arkeolojik 
Sit Alanı
      İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararıyla ilan edilmiştir.
 
 
 
 
 TUZLA
 
 
 - Köyiçi Mevkii, Cami ve Postane Mahal- leleri Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
 
      İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.02.1993 tarih ve 3022 sayılı kararı ile Kentsel Sit, Aynı Kurul'un 16.04.1998 tarih 4762 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir.
 
 
 
 ZEYTİNBURNU
 
 
 Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit'i Koruma Alanı ( Sur Tecrit Bantı )      İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulu'nun 02.08.1995 tarih ve 6898 sayılı kararıyla ilan edilmiştir.