T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2012 Ağustos Ayı Kurul Gündemleri

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 13 Ağustos 2012

Toplantı Saati : 09.30

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Kayseri Lisesinde tadilat 

53

260

28

Maliye Hazinesi

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     

318

2

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Kensel Sit Alanı İçinde yer alan tescilli yapının restorasyonu 

57

328

6-91

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi          MelikgaziBelediyesi               

319

3

KAYSERİ

MERKEZ MELİKGAZİ

Tescilli yapının revize onarım projesinin değerlendirilmesi

57

328

13-14

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi               

320

4

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Kensel Sit Alanı İçinde yer alan tescilli yapının restorasyonu 

57

328

5

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi               

321

5

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Kensel Sit Alanı İçinde yer alan tescilli yapının restorasyonu 

57

328

93

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi               

322

6

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli İşliğin koruma alanında yeni yapılanma 

336

5994

1

Özel

 

Hayriye KOÇUM 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi               

323

7

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli yapının koruma alanında kalan mevcut yapıda tadilat projesinin değerlendirilmesi

15

1065

110

Özel 

 

Mustafa EPRİMEZ 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi  Vakıflar Bölge Müd                

324

8

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli Hamama bitişik dükkanların yıkım istemi 

 

258

1

Vakıflar

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi  Vakıflar Bölge Müd                

325

9

KAYSERİ

KOCASİNAN

Haydar Bey Köşküne yeni işlev verilmesi ve parselinde ilave yapı yapılması 

(Eski 14)

6943

(Eski 428)    15

Vakıflar

 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Kocasinan  Belediyesi  Vakıflar Bölge Müd.               

326

10

KAYSERİ

İNCESU

Tescilli taşınmazdaki uygulamalar 

19

52

7

Özel

Kentsel Arkeolojik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi
  İncesu  Belediyesi                

327

11

KAYSERİ

İNCESU

Tescilli taşınmazın onarım projelerinin değerlendirilmesi 

19

46

48

İncesu Belediyesi

Kentsel Arkeolojik

İncesu Belediye Başkanlığı 

Büyükşehir Belediy       İncesu  Belediyesi                

328

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 14 Ağustos 2012

Toplantı Saati : 08.30

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MERKEZ MELİKGAZİ 

Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı 

 

 

 

 

Kentsel 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi  Vakıflar Bölge Müd                

329

2

KAYSERİ

DEVELİ

Tescilli yapı ve tescilden düşen yapının rölöve restitüsyon projesi 

 

678

1

Özel 

 

Develi Belediyesi 

Develi  Belediyesi    Vakıflar Bölge Müd               

330

3

KAYSERİ

YAHYALI 

Ulu Camii ve Yahya Gazi Türbesinin koruma grubunun tayini 

4

234

17

Vakıflar

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Vakıflar Bölge Müd.  Yahyalı Belediyesi               

331

4

KAYSERİ

TALAS 

Tescilli yapının revizyon projeleri               ve tesisat projeleri 

21

 

3885

Talas Belediyesi

 

Talas Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Talas  Belediyesi               

332

5

KAYSERİ

TALAS 

Kuruköprü yeraltı şehri sit alanı irdelemesi 

 

 

 

 

3.Derece Arkeolojik Sit

Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
     Talas  Belediyesi           Müze Müdürlüğü               

333

6

KAYSERİ

SARIOĞLAN  

Yılıdırım köyü tümülüsü                                 tespit - tescil

 

 

 

Hazine 

Öneri 1. derece arkeolojik sit

Sarıoğlan Malmüdürlüğü

Kayseri Valiliği                   Müze Müdürlüğü

334

 

7

KAYSERİ

KOCASİNAN

Sümer kampüsü içinde temel tespiti amaçlı karot numunesi alınması ve araştırma çıkuru açılması telebi  

354-302

1591

1878

Erciyes Üniversitesi

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü 

Büyükşehir Belediyesi  Kocasinan Belediyesi Müze Müdürlüğü

335

8

KAYSERİ

YEŞİLHİSAR 

Mislihan II Kilisesindeki freskin çalınması 

 

 

 

 

1.Derece Arkeolojik Sit 

Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü

     Kayseri Valiliği                   Müze Müdürlüğü

336