T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2012 Eylül Ayı Kurul Gündemleri

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 24 Eylül 2012

Toplantı Saati : 09.30

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Sümerbank Bez Fabrikası alanına güvenlik amacıyla aydınlatma ve kamera sistemi kurulma istemi

 

1591

1878
1981

Hazine

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi 

337

2

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Tescilli Parselde kapalı garaj yapımı

298-302

3343

1

Hazine

 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi 

338

3

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Tescilli Yapının Kiralanması

 

2968

2

T.C.D.D.

 

T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi 

339

4

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Birlik Hamamı ve Hocahasan Medresesi sınırlarının tespitine ilişkin

91
92

233
243

31
44

 

 

Kocasinan Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Müze Müdürlüğü

340

5

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Şeyh Hamit Camii Elektrik Projesi

27

 

4973

Vakıflar

 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

341

6

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tescilsiz Parsellerde yapılan uygulamaların değerlendirilmesi istemi

15

105

1-2-28-30
29

Özel
Belediye

Kentsel

Talas Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 

342

7

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Endürlük Mahallesi Höyüğü Tescil bilgilerinin güncellenmesi

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Kayseri Defterdarlığı
(Milli Emlak Müdürlüğü)

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 

343

8

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Taşınmazın Sit alanından Çıkartılması istemi

13

37

126

Özel

Kentsel

Ahmet MAHMUTOĞLU

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi 

344

9

KAYSERİ

DEVELİ

Tescilli yapının restitiüsyon Önerisinin Değerlendirilmesi İstemi

 

678

1

Özel

 

Develi Belediyesi

Develi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

345

10

KAYSERİ

DEVELİ

İbrahimağa Camii Tespit-Tescil

 

601

8

Vakıflar

 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Develi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

346

11

KAYSERİ

BÜNYAN
Samağır Köyü

Abdurrahman Gazi Türbesi
Tespit-Tescil

 

167

24

 Köy Tüzel Kişiliği

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Orhan ONAR

Kayseri Valiliği
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

347

12

KAYSERİ

KOCASİNAN
Höbek Köyü

Höbektaş Köprüsünün Onarımı

 

 

 

 

 

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

Kayseri Valiliği

348

13

KAYSERİ

Pınarbaşı
Sarız

Trans Anadolu petrol Boru Hattı

 

 

 

 

I.ve III. Derece
Arkeolojik

Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

349

14

KAYSERİ

YAHYALI
Çubuklu Köyü

Çubuklu Höüğünde bulunan kaçak kazı çukurlarının kapatılması

 

 

3395

 

I.derece Arkeolojik

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

350

15

KAYSERİ

TOMARZA

Kırkorun Tepesi höyüğünde tespit edilen mezar stelinin müzeye taşınması

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tomarza Belediyesi
Müze Müdürlüğü

351

16

KAYSERİ

MELİKGAZİ
Ağırnas Ksb

tescilsiz taşınmazda yapılan uygulama

7

 

1206
1207

Özel

III.derece
Arkeolojik

Melikgazi Jandarma Karakol Komutanlığı

Ağırnas Belediyesi
Müze Müdürlüğü

352

17

KAYSERİ

MELİKGAZİ
Ağırnas Ksb

Tescilsiz Yapıda Çatı aktarımı ve
 tescil istemi

9

 

1031

Özel

Kentsel-Arkrolojik

Ahmet YÜKSEL

Ağırnas Belediyesi

353

18

KAYSERİ

MELİKGAZİ
Ağırnas Ksb

Tescil Bilgilerinini Düzeltilmesi ve Grup Tayini

2

 

939

Özel

Kentsel-Arkrolojik

Ağırnas Belediye Başkanlığı

Ağırnas Belediyesi

354

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 25 Eylül 2012

Toplantı Saati : 09.00

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MERKEZ
İncesu

Tescilli Yapıda güvenlik önlemlerinin alınması

 

336

6

Özel

Kentsel-Arkrolojik

Yaşar YÜKSEL

Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi 

355

2

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli taşınmazın onarımına yünelik hazırlanan projeler

57

328

15

Büyükşehir Belediyesi

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 

356

3

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli Parselde tespit amaçlı temizlik

57

328

5

Büyükşehir Belediyesi

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 

357

4

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Gesi Deliklitaş Köprüsünün Onarımı

 

 

 

 

 

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 

358

5

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tavlusun Mahallesi Maraş Şosesi ve köprüsü2 Tespit-Tescil

 

 

 

 

 

Osman SONDOĞAN

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi 

359

6

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli Taşınmazda Temizlik Çalışması

 

266

40-41

Büyükşehir Belediyesi

Kentsel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Müze Müdürlüğü

360

7

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Nuri Has Mahallesinde inşaat hafriyatı sırasında ortaya çıkan 2 adet lahitin Müze ye taşınması 

378

2847

14

Özel

 

Kayseri Müze Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Müze Müdürlüğü

361

8

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Ulu Camii Şadırvanı ve WC tadilatı

7

1510

4-5-6

Melikgazi Bld.

 

Melikgazi Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

362

9

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tehlike arza eden tescilli çeşme

(324)

797
(6099)

38
(2)

 

 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

363

10

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Çeşme Tespit-Tescil

 

 

 

 

 

Melikgazi Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

364

11

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli Vezirhanının onarımına yünelik hazırlanan projeler

6

1510

Muhtelif Parseller

Vakıflar
Özel

 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

365

12

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli Han Camii ve İşliğin Koruma alanında yeni yapılanma istemi

 

 

 

Özel

 

Hayriye KOÇUM

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

366

13

KAYSERİ

PINARBAŞI
Pazarören Ksb

Pazarören İmar Planı Çalışması

 

 

 

 

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler
 Genel Müdürlüğü

Pazarören Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

367

14

KAYSERİ

YEŞİLHİSAR

Tescilli Hamamda revize elektrik projesi

4

243

2

Yeşilhisar Belediyesi

 

Yeşilhisar Belediye Başkanlığı

Yeşilhisar Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

368

15

KAYSERİ

BÜNYAN
Büyüktuzhisar

Konut Tespit-Tescil

 

 

184

Özel

 

Büyüktuzhisar Belediye Başkanlığı
Fatma YÜZBAŞIOĞLU

Büyüktuzhisar Belediyesi

369