T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

BAŞKAN

PROF.DR.Elif ÖZLEM AYDIN

MİMAR

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Bölümü

 

BAŞKAN YRD.

YRD. DOÇ.DR.MURAT YILDIZ

Şehir Plancısı


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

ÜYE

YRD. DOÇ.DR. Ramazan UYKUR

Sanat Tarihçisi


CELAL BAYAR ÜNiVERSiTESi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

ÜYE

Zinnur BÜYÜKGÖZ

Şehir Plancısı

 

ÜYE

Ramis OKUR

Hukuk

 

ÜYE

Hatice SATOĞLU

Mimar

 Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü