T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Görev Alanları

Müdürlüğümüz görev alanları Konya, Karaman, Aksaray illerini kapsamaktadır.