T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

                     KURUL ÜYELERİMİZ


Başkan :  Prof. Dr. Cengiz IŞIK – Arkeolog

Başkan Yardımcısı : Mustafa Kutyar ÖZER – Yüksek Mimar

Üye : Türk İslam KARAKOÇ - Avukat

Üye : Mine NORŞON – Şehir Plancısı

Üye : Hale Zehra SEKMEN – Sanat Tarihçisi

Üye : Alper GÜRER – Mimar