T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü