T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Sit Alanları

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

ADI

ADRES

TÜRÜ

DURUM

1

Ş.Urfa

Halfeti

Su Sarnıçlarının bulunduğu alan 

Saylakkaya Köyü

sarnıç

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

2

Ş.Urfa

Halfeti

Yukarıgöklü Höyüğü (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı)

Yukarıgöklü Beldesi

Höyük

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

3

Ş.Urfa

Halfeti

Yukarıgöklü Tunç Çağı Nekropolü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)

Yukarıgöklü Beldesi

Nekropol

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

4

Ş.Urfa

Halfeti

III Numaralı Hellenistik Nekropolü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)

Yukarıgöklü Beldesi

Nekropol

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

5

Ş.Urfa

Halfeti

IV Numaralı Bitek Yolu Nekropolü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)

Yukarıgöklü Beldesi

Nekropol

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

6

Ş.Urfa

Halfeti

V Numaralı Bitek Roma Nekropolü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)

Yukarıgöklü Beldesi

Nekropol

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

7

Ş.Urfa

Halfeti

Keferhan Eski Yerleşim Alanı

Kayalar Köyü

eski yerleşim

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı

8

Ş.Urfa

Halfeti

Kaya mezarları  1.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Özmüş Köyü kalatepe Mev.

kaya mezarı

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

9

Ş.Urfa

Halfeti

Kerkinin Kıracı Höyüğü  1.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Saylakkaya Köyü Kerkinin Kıracı diye adlandırılan yer

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

10

Ş.Urfa

Halfeti

KAYA MEZARI VE SU SARNICI  1.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Eski Halfeti yerleşim yerinin 5 km kuzeydoğusunda DURAK KÖYÜ

kaya mezarı ve su sarnıcı

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

11

Ş.Urfa

Halfeti

HÖYÜKTEPE HÖYÜĞÜ

SELDEK KÖYÜ

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

12

Ş.Urfa

Halfeti

GEÇ ROMA YERLEŞİMİ

HİLALLİ KÖYÜ BOZOK MEZRASI

Geç Roma

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

13

Ş.Urfa

Halfeti

Kaya mezarları  

Günece Köyü

kaya mezarı

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

14

Ş.Urfa

Halfeti

Kale Kalıntısı

Yeşilözen Mahallesi

Kalıntı 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı

15

Ş.Urfa

Halfeti

A) Kaya Mezarları

Sugören Mezrası

kaya mezarı

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

16

Ş.Urfa

Halfeti

A) Sarnıçlar

Sugören Mezrası

sarnıç

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

17

Ş.Urfa

Halfeti

A) Antik Yerleşim Alanı

Sugören Mezrası

Antik Yerleşme

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

18

Ş.Urfa

Halfeti

B) Kaya Mezarları

Sugören Mezrası

kaya mezarı

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

19

Ş.Urfa

Halfeti

Vaynik Bölgesi

Eski Halfeti Merkezi,Değirmendere Mevkii

eski yerleşim

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

20

Ş.Urfa

Halfeti

Ortayol Nekropol Alanı

Ortayol köyü Kemerli Mevkii

Nekropol Alanı

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

21

Ş.Urfa

Halfeti

Kentsel Sit

Eski Halfeti

Kentsel Sit

Kentsel Sit