T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Şanlıurfa İli Hilvan İlçesi Sit Alanları

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

ADI

ADRES

TÜRÜ

DURUM

1

Ş.Urfa

Hilvan

Keluşk Höyük

Akçaviran Köyü

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

2

Ş.Urfa

Hilvan

Küçük Höyük  (Eğribük Mevkii)

Akçaviran Köyü

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

3

Ş.Urfa

Hilvan

Adsız Yerleşme(Düz Yerleşme)

Akçaviran Köyü

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

4

Ş.Urfa

Hilvan

Çekiş Sırtı(Düz Yerleşme) HARABALERİ

Akçaviran Köyü çevresi

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

5

Ş.Urfa

Hilvan

Torç Tarlası Höyük

Ambar Köyü 

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

6

Ş.Urfa

Hilvan

Ambar Köyü içi Kaya Mezarlığı

Ambar Köyü 

kaya mezarı 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

7

Ş.Urfa

Hilvan

Demirtepe Höyük

Mirazim Köyü 

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

8

Ş.Urfa

Hilvan

Ambar Harabesi(Düz Yerleşim)

Mirazim Köyü 

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

9

Ş.Urfa

Hilvan

Süleyman Harabesi (Düz Yerleşim)

Süleymanbey Köyü 

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

10

Ş.Urfa

Hilvan

Meyan Höyük

Meyan Köyü 

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

11

Ş.Urfa

Hilvan

Nevali Çori Höyük

Kantara Köyü 

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

12

Ş.Urfa

Hilvan

Haralia (HIRALİA) Harabesi  (Düz Yerleşim)

Kolik Köyü çevresi

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

13

Ş.Urfa

Hilvan

Torçik Mevkii  (Düz Yerleşim)

Kolik Köyü 

düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

14

Ş.Urfa

Hilvan

Bedirdikme Tepesi  ve Kaya Mezarı Roma Dönemi Kalıntısı

Bahçe Köyü Mev. Bedirdikme Mev.

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

15

Ş.Urfa

Hilvan

Kepirhisar Höyüğü

Kepirhisar köyü

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

16

Ş.Urfa

Hilvan

Aslanlı Höyüğü

Aslanlı Köyü

Höyük

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

17

Ş.Urfa

Hilvan

Bozik Höyük

Karapınar Köyü

Höyük

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

18

Ş.Urfa

Hilvan

Kavalık Höyüğü

Kavalık Köyü

Höyük

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

19

Ş.Urfa

Hilvan

Kuskunlu Höyüğü

Kuskunlu Köyü

Höyük

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

20

Ş.Urfa

Hilvan

Yakınyurt Tepesi

Yakınyurt Köyü

Tepe

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

21

Ş.Urfa

Hilvan

Yuvacalı Höyüğü

Yuvacalı Köyü

Höyük

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

22

Ş.Urfa

Hilvan

Balkı Düz Yerleşimi

Balkı Köyü

Düz yerleşme

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı