T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalya İli, Demre İlçesi, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve I.Derece Doğal Sit Alanı sınırlarında kalan III.Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ile Kentsel-Arkeolojik Sit Alanında getirilen I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının tescil edilmesi ve güncellenmesine ilişkin 28.12.2010 tarih ve 4732 sayılı karar