T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Personel Durumu

Teknik Personel:

Adı SOYADI

Ünvanı

Hatice ERGÜN

Müdür

Oğuz ERKAN

Arkeolog

İbrahim BİLEN

Arkeolog

Sevda YURDAKUL

Mimar

Sümeyye KADER

Mimar

Ahmet LATİFOĞLU

Sanat Tarihçisi

Emel ŞENYILMAZ KURUL

Arkeolog

Serpil SUBAŞI MADEN

Mimar

Meltem FALAKALI

Mimar

Anıl DEMİRTAŞ

Mimar

Engin BOZKURT

Şehir Plancısı

Gül DİNLEMEK

Mimar

Gamze ALTINAY

Mimar

Can Hüseyin CANDEMİR

Harita Mühendisi

Eyüp ALTINTAS

Şehir Plancısı

 
İdari Personel:

Adı SOYADI

Ünvanı

Ramazan ÖZAK

Memur

Filiz KARADEMİR

Memur (DÖSİM)