T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK 2014

İstanbul - Beyoğlu - Bülbül Mah. 43 Pafta 566 Ada 21 Parseldeki Taşınmazın Tesciline İlişkin 07.01.2014 Tarih ve 1940 Sayılı Karar