T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Arkeolojik Sit Alanları

ili :Ýlçesi :Adý :Adres :Pafta :Ada :Parsel :Grup :Tür :
ZONGULDAKÇAYCUMAHisartepe(Tision) ve civarýFilyos(Hisarönü) Bucaðý   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
Arkeolojik Siti
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝKaletepe 1.Derece Arkeolojik Sit AlanýEreðli Ýlçe Markezi   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝÝslam MezarlýðýGöztepe üzerinde   Arkeolojik SitMezarlýk
(1.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAKÇAYCUMA1.Derece Arkeolojik Sit Alaný(Sümerbank ateþ tuðla fabrikasý dýþýnda kalan kýsým)Hisarönü(Filyos) Bucaðý   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKÇAYCUMA2.Derece Arkeolojik Sit Alaný(Fabrika alan sýnýrý)Hisarönü(Filyos) Bucaðý   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝ3.Derece Arkeolojik Sit AlanýKayabaþý Mev.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
Heraklius Sarayý ve çevresini içeren)
ZONGULDAKÇAYCUMAPutunburnu HöyüðüFilyos Vadisi Hacýlar Köyü   Arkeolojik SitHöyük
(1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAKÇAYCUMAMaltepe Yerleþme YeriAþaðý Sarmaþýk Köyü -Kartaloðlu Mah. 116 1611 1 -2 -3 -4 -5 -6 -83,DereceArkeolojik sit
( 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝAntik Acheron VadisiSüleymanlar Mah.43-44-45-4861Arkeolojik SitArkeolojik Sit
(1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝAntik Yapý kalýntýsý (Heroon)Süleymanlar Mah. SSK. Hastanesi ve Devlet Hastanesi üzerinde Hastane Lojman alanýnda   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
(1.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAKDEVREKBizans Dönemine ait mezarlar ve mezarlara 200m batýsýnda bulunan kilise temel kalýntýlarý 1.Derece Arkeolojik Sit AlanýAtaköy Hocaoðlu Mah. Kilise Mevkii   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKMERKEZAsartepe Antik YerleþimiKaradere Köyü Asartepe Mev.   Arkeolojik SitYerleþim Yeri
(1.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
 
ZONGULDAKMERKEZ1.Derece Arkeolojik Sit AlanýKaradere Köyü Asartepe Mev.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKDEVREKTümülüs ve etrafýndaki mezarlýkKurudere Köyü Çaylak Camii Gavur Mezarlýðý mev.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
1.Derece Arkeolojik Sit Alaný
ZONGULDAKÇAYCUMABizans Dönemine ait tuðla piþirme fýrýnlarýnýn bulunduðu alan (1. Derece Arkeolojik Sit Alaný)Güdüllü Köyü Karaaðaç Mevkii   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKDEVREKMezar Odasý ve yakýn çevresi (I. Derece Arkeolojik Sit Alaný)Özbaðý Beldesi Madencioðlu Mah. Muhtarlýðý Hüseyinbeyler Mah.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKMERKEZHisartepe Arkeolojik Sit AlanýKilimli Beldesi43 Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKGÖKÇEBEY1.Derece Arkeolojik Sit AlanýPazarlýoðlu Köyü Obruk Mev.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKGÖKÇEBEYKadýoðlu Nekropolü I.Derece Arkeolojik Sit AlanýBakacakkadý Beldesi 148233 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 243 - 244 - 287Arkeolojik SitNekropol
ZONGULDAKGÖKÇEBEYTümülüs I.Derece Arkeolojik Sit AlanýÖrmeci Köyü, Kýþla Mevkii   Arkeolojik SitTümülüs
ZONGULDAKÇAYCUMA3.Derece Arkeolojik Sit Alanýilçe merkezinin yaklaþýk 4 km. güneydoðusundaki Velioðlu Mah. deki Bizans çaðýna ait buluntular   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
(4 adet alan)
ZONGULDAKMERKEZMezar ve Kemerli YapýKaraman Beldei, Kalaycýbaþý Mevkii 15144MezarlarMezarlar
(I.ve III. Derece Arkeolojik Sit)
ZONGULDAKK.EREÐLÝSÝ1.Derece Arkeolojik Sit alanýAkarca Mah. Kayabaþý mev.   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKDEVREK1.derece arkeolojik alanýÖzbaðý beldesi   Arkeolojik sit 
madencioðlu köyü
hüseyinbeyler mah.
ZONGULDAKALAPLI1. derece Arkeolojik Sit alanýKürkükler Köyü, Esentepe Mahallesi, Topyeri Mevkii   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
ZONGULDAKDEVREK1. derece Arkeolojik Sit alanýKarabaþlý Köyü, Kolçakoðlu Mahallesi, Uzunkaraaðaç Mevkii   Arkeolojik SitSu sanýcý ve kalýntýlar
ZONGULDAKÇAYCUMA1. derece Arkeolojik Sit alanýHisarönü Beldesi, Çömlekçi ve Derecikören Köyü   Arkeolojik SitArkeolojik Sit
(tünel)
ZONGULDAKÇAYCUMAFÝLYOS ANTÝK KENTÝ 1 VE 2 DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANIFÝLYOS   1. VE 2. DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANIKale, Antik Liman, Kilise, Tiyatro, Su Kemeri, Su Tevzi Merkezi ve Kilise-Tünel
ZONGULDAKEREÐLÝI.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANIORMANLI BELDESÝ, ULUDAÐ KÖYÜ    I.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAKDEVREKARKEOLOJÝK SÝTALPARSLAN KÖYÜ, BEYLÝK KALESÝ. (AKÇASU KÖYÜ OLARAK DÜZELTÝLDÝ.) 1011 ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAKEREÐLÝARKEOLOJÝK SÝTKOCAALÝ KÖYÜ 1331 ARKEOLOJÝK SÝT
ZONGULDAKGÖKÇEBEYI.DERECE ARKEOLOJÝK ALANFÝLYOS NEHRÝ, ÜÇBURGU MEVKÝÝNDE    I.DERECE ARKEOLOJÝK ALAN
3. DERECE
ZONGULDAKÇAYCUMAIII. DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANISAZ KÖY    ARKEOLOJÝK
ZONGULDAKÇAYCUMA3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANIAÞAÐISARMAÞIK KÖYÜ 15646- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 93- 95- 96- 97- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 106- 132- 133- 136- 3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
AHMETLER MAH1575- 6- 7- 8- 9
ZONGULDAKÇAYCUMA3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANIÇOMRANLI KÖYÜ 12389- 92- 93- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 103- 104- 105- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 130- 132- 133- 134- 135- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 91- 118- 131- 129 3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAKGÖKÇEBEYARKEOLOJÝKSÝT ALANIÇUKUR KÖYÜ 12071.GRUPARKEOLOJÝK SÝT
KARAHATÝPLER MAH.
ZONGULDAKDEVREKARKEOLOJÝK SÝT ALANIÇAGLAR KÖYÜ 101644-645-646-647-648-649-651-652-653-6541.GRUPARKEOLOJÝK SÝT ALANI
MEZARLIKBAÞI MEVKÝÝ