T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

. Şubat

 
 
Manisa - Gölmarmara - Hacıveliler Köyü Hacanmatlar Mevkiindeki Tümülüsün 1. Derece Arkeolojik Sit İlanına İlişkin 14.02.2014 Tarih ve 3414 Sayılı Karar