T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

1-Bitlis İli Merkez İlçesi 501 Ada, 9 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1599 sayılı karar.pdf

2-Bitlis İli Merkez İlçesi 501 Ada, 11 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1600 sayılı karar.pdf

3-Bitlis İli Merkez İlçesi 501 Ada, 10 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1601 sayılı karar.pdf

4-Bitlis İli Merkez İlçesi 456 Ada, 11 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1602 sayılı karar.pdf

5-Bitlis İli Merkez İlçesi 114 Ada, 12 Parseldeki Suvar Köyü Şapelinin Tesciline İlişkin 30.05.2017 tarih 1603 sayılı karar.pdf

6-Bitlis İli Merkez İlçesi 175 Ada, 1 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1604 sayılı karar.pdf

7-Bitlis İli Merkez İlçesi 196 Ada, 14-15 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1605 sayılı karar.pdf

8-Bitlis İli Merkez İlçesi 126 Ada, 3 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1606 sayılı karar.pdf

9-Bitlis İli Merkez İlçesi 102 Ada, 12 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1607 sayılı karar.pdf

10-Bitlis İli Merkez İlçesi 261 Ada, 39 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1608 sayılı karar.pdf

11-Bitlis İli Merkez İlçesi 261 Ada, 39 Parseldeki 2. Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1609 sayılı karar.pdf

12-Bitlis İli Merkez İlçesi 408 Ada, 32 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1610 sayılı karar.pdf

13-Bitlis İli Merkez İlçesi 408 Ada, 13-29-31 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1611 sayılı karar.pdf

14-Bitlis İli Merkez İlçesi 675 Ada, 23 Parseldeki Taşınmazın Tescil Güncellemesine İlişkin 30.05.2017 tarih 1612 sayılı karar.pdf

15-Bitlis İli Merkez İlçesi 463 Ada, 1-2-3 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1619 sayılı karar.pdf

16-Bitlis İli Merkez İlçesi 469 Ada, 1-2-19 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1620 sayılı karar.pdf

17-Bitlis İli Merkez İlçesi 457 Ada, 14-15-16 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1624 sayılı karar.pdf

18-Bitlis İli Merkez İlçesi 462 Ada, 4 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1626 sayılı karar.pdf

19-Bitlis İli Merkez İlçesi 462 Ada, 5 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1627 sayılı karar.pdf

20-Bitlis İli Merkez İlçesi 456 Ada, 8-9 Parseldeki Taşınmazın Grup Kararına İlişkin 31.05.2017 tarih 1628 sayılı karar.pdf