T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2012 Şubat Ayı Kurul Gündemi

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 23 Şubat 2012

Toplantı Saati : 10.00

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Gübgüpoğlu (Etnoğrafya Müzesi) Konağı Ana Merdiveni revize rölövesi ve restorasyon projesi

16

193

46-47-94-95

Hazine

 

Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

149

2

KAYSERİ

Melikgazi
Gesi Mahallesi

Gesi Sit Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının Süresi Hk

 

 

 

 

Kentsel

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü

150

3

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tavlusun-Germir Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının Süresi Hk

 

 

 

 

 Kentsel

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü

151

4

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Gülük Mahallesindeki Tescilli taşınmazın yapı grubunun belirlenmesi

 

227

13

Özel

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

152

5

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Karar Düzeltme

57

210
(6681)

5-6
(1)

Özel

Kentsel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

153

6

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli taşınmazın onarım projeleri

 

10525

20-21

Özel

 

Hürmet GUBAROĞLU

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

154

7

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli yapının elektrik, sıhhi ve Kalorifer Tesisat Projeleri

57

328

13
14

Büyükşehir
Belediyesi

Kentsel

Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

155

8

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli yapının elektrik, sıhhi ve Kalorifer Tesisat Projeleri

66

329

38

Melikgazi
Belediyesi

Kentsel

Melikgazi Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

156

9

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tescilli yapının tehlike arz etmesi

 

 

1710

Özel

 

Gesi-Bahçeli Mahalle Muhtarlığı

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi

157

10

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Rölöve, Malzeme ve Hasar Analizi 

60

77

6

Kilise Tüzel Kişiliği

 

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

158

11

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Tavukçu Mahallesi Kentsel Sit Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı Yürürtmeyi Durdurulmasına ilişkin

 

 

 

 

Kentsel

Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Hukuk Müşavirliği)

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

159

12

KAYSERİ

MERKEZ
Melikgazi

Sultan Hamamı onarım projelerinde revizyon ve harfiyat uygulaması

15

1065

24

Özel

 

Büyükşehir Belediyesi
İl Kültür ve Turizm Müd.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Mehmet DEMİRCİOĞLU
Aziz GÜNGÖR

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Müze Müdürlüğü

160

13

KAYSERİ

MELİKGAZİ
Küçükbürüngüz Mahallesi

Korumaz Dağı Tümülüsündeki kaçak kazı çukurlarının kapatılması

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Müze Müdürlüğü

161

14

KAYSERİ

BÜNYAN

Yeraltı Şehrinin Geçiş Dönemi Koruma ve Kullanma Koşulları

 

Muhtelif Ada ve Parseller

Belediye   Özel

II. Derece Arkeolojik

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Bünyan Belediyesi
Müze Müdürlüğü

162

15

KAYSERİ

KOCASİNAN
Bayramhacı Ky

Kovatepe Nekropolü Tespit-Tescil

 

 

 

 

Öneri I.der
arkeolojik

Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

163

16

KAYSERİ

DEVELİ
Sarıca Köyü

Devetepesi Höyüğü Geçiş Dönemi Kullanım Şartlarının belirlenmesi

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Kurul Müdürlüğü 

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

164

17

KAYSERİ

YAHYALI
Dikme Köyü

Dikme Höyüğündeki trafo ve GSM istasyonlarının kaldırılması

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Yahyalı Kaymakamlığı

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

165

18

KAYSERİ

SARIZ
Tavla Köyü

Tavla Höyüğü Geçiş Dönemi Kullanım Koşullarının belirlenmesi

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Müze Müdürlüğü

166

19

KAYSERİ

YEŞİLHİSAR
Başköy

Karar Düzeltme

 

162

2

Özel

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kayseri Valiliği

167

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 24 Şubat 2012

Toplantı Saati : 09.00

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Tecilli taşınmazın onarım projeleri

113

1876

1

İl Özel
 İdaresi

 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi

168

2

KAYSERİ

MERKEZ
Kocasinan

Tespit-Tescil

113

1607

3667

Hazine

 

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Kocasinan Belediyesi

169

3

KAYSERİ

MERKEZ
İncesu

İncesu Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının süresi Hk

 

 

 

 

Kentsel

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
        İncesu Belediyesi             Vakıflar Bölge Müdürlüğü

170

4

KAYSERİ

MERKEZ
İncesu

Tecilli taşınmazın onarım projeleri

19

46

48

Belediyesi

Kentsel

İncesu Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi

171

5

KAYSERİ

MERKEZ
İncesu

Tespit-Tescil

20

54

51

Özel

Kentsel

İncesu Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
İncesu Belediyesi

172

6

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Harman Mahallesinde tescilli konutun yapı grubunun belirlenmesi

 

54

18

Özel

Kentsel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

173

7

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tescilli Yapının Grup Tayini

2

29

1

Hazine

Kentsel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

174

8

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Erciyes Mahallesi Geçişdönemi Yapılaşma Kuoşullarının süresi Hk

 

 

 

 

Kentsel

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

175

9

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tol Kilsenin Grup tayini

4

55

19-20-21

Hazine
Belediyes
Özel

Kentsel

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

176

10

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tespit-Tescil

14

37

45

Özel

Kentsel

Talas Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

177

11

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Kuruköprü Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşullarının süresi hakkında

 

 

 

 

I.-II.Derece Arkeolojik    Sit

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi
     Talas Belediyesi                 Müze Müdürlüğü

178

12

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tescilli Taşınmaza ait Rölöve

 

100

16

Özel

Kentsel

Şafak ÇİVİCİ

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

179

13

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Tablakaya Mahallesi Muammer bey Caddesi Doğalgaz Projesi

 

 

 

 

Kentsel

Kayseri Doğalgaz Pazarlama

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

180

14

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Yukarı (Direkli) Camii Grup Tayini

28

 

5149

Vakıflar

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

181

15

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Karar Düzeltme

 

 

 

 

 

Kurul Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü

182

16

KAYSERİ

MERKEZ
Talas

Yıkılma Tehlikesi arz eden
tescilsiz yapı

29

113

13

Özel

Kentsel

Talas Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

183

17

KAYSERİ

DEVELİ

Ören Tepenin Geçiş Dönemi Kullanım Koşullarının belirlenmesi

 

 

 

 

I. Derece Arkeolojik

Kurul Müdürlüğü

Develi Belediyesi
Müze Müdürlüğü

184