T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2012 Temmuz Ayı kurul Gündemleri

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 16 Temmuz 2012

Toplantı Saati : 09.30

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tavukçu Mahallesi Kentsel Sit Revizyon koruma amaçlı imar planı dava konusu         işlemlerin iptali kararına ilişkin

 

 

 

 

Kentsel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşaviriliği

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           Müze Müd

289

2

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Hunat Cami Şadırvan ve Tuvaletlerin tadilatı

 

247

14277

Melikgazi Bld

-

Büyükşehir Belediyesi                                              Melikgazi Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

290

3

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Sultan Hamamı Çevresindeki Uygulama

15

1065

24

Özel

-

Mehmet Demircioğlu

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

291

4

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Ulu Cami şadırvanı ve tuvaletlerinde tadilat

7

1510

4-5-6

Melikgazi Bld

-

Büyükşehir Belediyesi                                              Melikgazi Belediyesi 

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

292

5

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Melik Mehmet Gazi Türbesi                Tespit - Tescil

7

1510

774

Vakıflar Genel Müd 

-

K.B.K.Müdürlüğü Raportörlerinin 25.01.2012/67 sayılı raporu

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

293

6

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli Gubaroğlu Camii çevresinde plan tadilatı önerisi

 

 

 

 

 

Melikgazi Bld

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

294

7

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli Taşınmaza yönelik restorasyon projeleri 

57

328

15

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Büyükşehir Belediyesi  

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi                

295

8

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli Taşınmaza yönelik  revize röleve ve restorasyon projeleri 

57

328

13-14

Büyükşehir Belediyesi  

Kentsel

Büyükşehir Belediyesi  

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi                

296

9

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Tescilli çayırağası konağına ilişkin doğalgaz projesi

 

329

38

Melikgazi Bld

Kentsel

Melikgazi Bld

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi                

297

10

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Kapalı çarşıda yer alan dükkana ATM cihazı yerleştirilmesi

232

2691

2

Özel

-

Ömer Kantarcıoğlu

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

298

11

KAYSERİ

İNCESU

Tespit - Tescil

20

54

47

İncesu Belediyesi

Kentsel

24.02.2012 gün ve 172 sayılı kurul kararı gereği

Büyükşehir Belediyesi İncesu Belediyesi                Müze Müd

299

12

KAYSERİ

İNCESU

Tespit - Tescil

20

54

51

Özel

Kentsel

24.02.2012 gün ve 172 sayılı kurul kararı gereği

Büyükşehir Belediyesi İncesu Belediyesi                Müze Müd

300

13

KAYSERİ

İNCESU

Tespit - Tescil

 

339

2

Özel

Kentsel

24.02.2012 gün ve 172 sayılı kurul kararı gereği

Büyükşehir Belediyesi İncesu Belediyesi                Müze Müd

301

14

KAYSERİ

İNCESU

Kentsel Arkeolojik sit alanında Pazar yeri uygulama  projesi

 

 27
 62

2,4,5,6,7,8 
66,67,68,69

İncesu Belediyesi

Kentsel Arkeolojik

18.06.2012 gün ve 272 sayılı kurul kararı gereği

Büyükşehir Belediyesi İncesu Belediyesi                Müze Müd

302

15

KAYSERİ

KOCASİNAN

Taşhan Mh. Kaya mezarları tespit tescil ve koruma kullanma şartlarının belirlenmesi

 

 

 

Hazine

Öneri 1.Derece Arkeolojik Sit

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Belediyesi                Müze Müd

303

 EK GÜNDEM

16

KAYSERİ

KOCASİNAN

Gevher Nesibe Medresesinin Selçuklu Müzesine Dönüştürülmesi

22

240

5

Vakıflar 

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Belediyesi     Vakıflar Bölge Müd           

304

17

KAYSERİ

MELİKGAZİ

İç Kalede Sondaj Kararının Yeniden Değerlendirilmesi

 

308

5

Hazine

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi 
Müze Müdürlüğü              

305

Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı/Melikgazi/KAYSERİ)

Toplantı Tarihi : 17 Temmuz 2012

Toplantı Saati : 09.00

 

SN

İLİ

İLÇESİ

KONUSU

PAFTA

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

SİT TÜRÜ ve
DERECESİ

NEREDEN GELDİĞİ

TEMSİLCİSİ

KARAR
NO

1

KAYSERİ

MELİKGAZİ

Ağırnas kasabasında bulunan konutun tescil talebi ve bahçe duvarının onarımı

7

 

1288

özel

3. derece Arkeolojik sit

Mustafa ÖZBEBİT
Ağırnas Belediye Başkanlığı

 Ağırnas Belediyesi
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

 

306

2

KAYSERİ

Develi
Merkez

Geçirdiği Yangın Sonucu tehlike
arz eden tescilsiz yapı

 

678

1

özel

 

Develi Belediyesi

 

Develi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müd.

307

3

KAYSERİ

Develi

 

Tescili Seyrani Hamamının Yapı Grubunun belirlenmesi

 

660

15

Develi Belediyesi

 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Develi Belediyesi
Vakıflar Bölge Müd.

308

4

KAYSERİ

Talas

Yeni (Kilise) Camiinde dükkanların Bulunduğu kısımda onarım talebi

15

84

4

Vakıflar

Kentsel

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Talas Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi
Vakıflar Bölge Müd.

309

5

KAYSERİ

Talas

Şeyh Hamit Camii Elektirik Projesi

27

 

4973

Vakıflar

-

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Talas Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi
Vakıflar Bölge Müd.

310

6

KAYSERİ

Talas

Kiçiköy Meydanında Tescilsiz yapıya doğal gaz bağlantısı yapılması

3

70

12

özel

Kentsel

Talas Belediyesi
Hayrullah YAYLAGÜL 

Talas Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi
Vakıflar Bölge Müd.
Müze Müdürlüğü

311

7

KAYSERİ

Talas
Zincidere

Tescilli Konutun Yapı grubunun belirlenmesi

 

 

3794-3795

özel

-

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyesi
Talas Belediyesi

312

8

KAYSERİ

YAHYALI
Karaköy ve Dikme Köyü

Tespit-Tescil
(Avkasıl Mezarlığı)

 

141
155

8
1

Köy Tüzel Kişiliği

-

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

313

9

KAYSERİ

YAHYALI
Karaköy  Köyü

Seksen veren Tümülüsü
(Karar Düzeltme)

 

155

30

Maliye Hazinesi

1.Derece Arkeolojik

Kayseri Kadastro Müd.

 

Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

314

10

KAYSERİ

YAHYALI
Dikme Köyü

Dikme kaya mezarı Tespit-Tescil ve Koruma Kullanma esaslarının belirlenmesi

 

150

12

Maliye Hazinesi

öneri 1 . Derece Arkeolojik

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

315

11

KAYSERİ

YAHYALI
Çubuklu Köyü

Çubuklu köyü kuştepe mevkii Çubuklu Höyüğü Tespit Tescil ve Koruma Kullanma Şartlarının Belirlenmesi

L34-06d

 

3395

 

öneri 1 . Derece Arkeolojik

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

316

12

KAYSERİ

İncesu
Tahirini Köyü

Tahirini Köyü Bayırbağı Höyüğü
 Tespit-Tescil 

 

 

 

 

öneri 1 . Derece Arkeolojik 

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlk.Müd.

Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
(Müze Müd.)

317