T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Temmuz

 
Manisa - Alaşehir - Horzumbelli Mahallesi 198 Ada 1 Parselde Yer Alan Taş Köprünün Tescili Hk. 09.07.2015 Tarihli ve 5410 Sayılı Karar
 
 
Manisa - Saruhanlı - İshakçelebi Mah. 4 Ada 1283 Parseldeki Lojman Yapısının Tescili Hk. 09.07.2015 Tarihli ve 5426 Sayılı Karar
 
Manisa - Turgutlu - Özyurt Mahallesi  Meriç Sokak 619 Ada 5 Parseldeki Konutun Kültür Varlığı Tescili Hk. 09.07.2015 Tarihli ve 5440 Sayılı Karar
 
Manisa - Saruhanlı - Sarıçam Mahallesi 1372 Parselde Bulunan Çeşmenin Kültür Varlığı Olarak Tescili Hk. 24.07.2015 tarihli ve 5484 Sayılı Karar
 
Manisa - Gölmarmara - Kılcanlar Mahallesinde Bulunan Alanın Asartepe II.Binyıl Yerleşmesi Adı İle I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 24.07.2015 Tarihli ve 5492-5493 Sayılı Kararlar
 
Manisa - Gölmarmara - Kılcanlar Mahallesindeki Alanın Kılcanlar Höyüğü Adı İle Birinci ve Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 24.07.2015 Tarihli ve 5494-5495 Sayılı Kararlar
 
Manisa - Gölmarmara - Kılcanlar Mah. Karaahmetsırtı Mevkii 12 Parselinde Yer Alan Tümülüsün Sivritepe Tümülüsü Adı İle Birinci Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 24.07.2015 Tarihli ve 5496-5497 Sayılı Kararlar