T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık

 
 
İzmir - Bergama - Göbeller Mahallesi Asar Tepe ve çevresindeki Alanın 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 23.12.2015 Tarihli 5989-5990 Sayılı Kararlar
 
 
İzmir - Foça - Mustafa Kemal Atatürk Mah. 51 Pafta 2621-2622 Parseldeki Taşınmazların Tescili Hk. 23.12.2015 Tarihli ve 6008 Sayılı Karar 
Manisa - Kırkağaç - Şair Eşref Mah. 98 Ada 3 Parseldeki Tescilli İstasyon Yapılarının Koruma Alanı Ve Hangar Yapısının Tescili Hk. 24.12.2015 Tarihli ve 6021 Sayılı Karar
 
Manisa - Kırkağaç - Bakır Mahallesi 5463-5464-5465 Parsellerdeki Yapıların Tescili Hk. 24.12.2015 Tarihli ve 6023 Sayılı Karar
 
Manisa - Kula - Kenger Mahallesinde Bulunan Alanın 3.Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescili Hk. 25.12.2015 Tarihli  6048-6049 Sayılı Kararlar
 
Manisa - Turgutlu - Urganlı Mahallesi Asartepe Mevkiinde Bulunan Alanın 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak Tescili Hk. 25.12.2015 Tarihli 6052-6053 Sayılı Kararlar