T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Nisan

 
 
 
 
 
İzmir - Menemen - Çukur Mah. 163 Ada 2 Parseldeki Osmanlı Dönemine Ait Mezarlığın Tescili Hk. 15.04.2016 Tarihli ve 6551 Sayılı Karar